Optimera huset vad gäller energi och miljö

Energirevision, revision av din avfallshantering, moderniseringskoncept, finansieringshjälp, smart energiledningssystem, implementering.
Allt på ett ställe.

MINSKA DIN ELFÖRBRUKNING OCH DINA KOSTNADER

FÖRSTÅ HUR DITT HUS FUNGERAR

MINSKA DITT KLIMATAVTRYCK

PROCESS

Hur fungerar det?

ENERGIREVISION

Innan vi föreslår några förbättringsåtgärder gör vi en noggrann revision av din anläggning, analyserar dina kostnader och din energiförbrukning.

FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR

Våra experter kommer att föreslå lösningar som passar just din verksamhet.

HELTÄCKANDE KONCEPT

Utifrån den valda lösningen kommer vi att ta fram ett heltäckande koncept med en prisoffert.

FINANSIERING

Vi ger dig råd och hjälper dig att få finansiering från de tillgängliga EU-programmen på regional, nationell och lokal nivå.

IMPLEMENTERING

I samråd med dig genomför vi den valda lösningen.

AdREM Energy

Tidigt varningssystem

Vi övervakar din energiförbrukning, kontrollerar överensstämmelse med schabloniserade förbrukningsprofiler och skickar varningar. Med oss kan du känna dig trygg.

KUNDER

Vi finns för dig om du har...

VÅRA VÄRDERINGAR

När du satsar på AdREM väljer du…

Allt på ett ställe.