PRODUKT

AVFALLSHANTERING

Att leta efter nya sätt att hantera avfall eller förbättra kvaliteten på segregeringen av redan genererat avfall kanske inte räcker för att minska kostnaderna för avfall och produktionsanläggningens påverkan på miljön.

I den rådande marknads- och klimatsituationen är det avgörande att minska mängden avfall som genereras i processen vid källan och implementera modeller baserade på hållbar utveckling med respekt för miljöresurser.

REVISIONENS SYFTE

Syftet med revisionen är att se över avfallshanteringen i anläggningen vad gäller möjligheten att minska mängden avfall och/eller kostnaderna för avfallshanteringen och därmed begränsa verksamhetens miljöpåverkan.

REVISIONENS OMFATTNING

Granskningens omfattning kommer att täcka följande områden:

  • juridisk status – granskning av beslut som innehas av anläggningen för avfallsgenerering, brandskyddsundersökning för avfallslagringsplatser, poster i BDO, avfallsregister, avfallsrapporter, analys av klassificeringen av avfall som genereras i anläggningen i förhållande till avfallskatalogen;
  • organisation av avfallshanteringen i anläggningen – bekantskap med avfallsprocessen, inklusive: intern avfallslogistik, regler för segregering i anläggningen, avfallslagringsplatser, föra register över avfall och aktuella analyser, regler för samarbete med företag som samlar in avfall;
  • avfall kvantitativa och kvalitativa register – analys av enskilda typer och mängder genererat avfall i förhållande till produktionsvolymen;
  • ekonomi – analys av kostnader och intäkter för avfallshantering, transporter, utrustningsuthyrning m.m.

Föreslagen revisionsperiod – senaste redovisningsår + innevarande år.

Revisionen kommer att föregås av ett första besök på anläggningen och analys av grundläggande dokument, såsom befintliga avfallsbeslut och den senaste avfallsrapporten.

REVISIONSRAPPORT

Utifrån inspektionen av anläggningen kommer inhämtade data och analyser, områden med potential för optimering av avfallshanteringen i anläggningen, minskning av genererad avfallsmängd, förvaltningskostnader och transportkostnader att presenteras.

Dessutom kommer möjliga sätt att arbeta med att minska avfallet och följa upp förändringar att presenteras.

DOKUMENT OCH DATA FÖR REVISION

Listan över nödvändiga uppgifter och dokument kommer att presenteras efter godkännandet av erbjudandet om revisionen.

DATUM FÖR UTFÖRANDE AV REVISIONEN

Datumet för upprättandet av revisionsberättelsen beror på typen av verksamhet för den granskade anläggningen och kommer att avtalas individuellt med kunden efter det första besöket och kundens accepterande av erbjudandet om revisionen.

TEAM

Specialister

head

Joanna Cembrowicz

Prezes Zarządu

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.

Mer
head

Radosław Nubert

Specjalista ds. sprzedaży i logistyki

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.

Mer
head

Łukasz Korus

Specjalista ds. innowacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.

Mer
head

Małgorzata Jurczak

Manager projektów

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.

Mer
head

Aleksandra Cembrowicz

Marketing manager

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna.

Mer