Agnieszka Tarnawa ze SKANSKA nową Wice Prezes AdREM!

Mamy zaszczyt powitać Agnieszka Tarnawa, która od lutego 2024 dołącza do nas jako Członek Zarządu i Wiceprezes. Agnieszka wnosi ze sobą imponujące 20-letnie doświadczenie w firmie Skanska, zdobywane na różnych szczeblach zarządczych – od skomplikowanego zarządzania projektami, przez kierowanie jednostką biznesową, aż po rozwijanie obszarów biznesowych. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani współpracą z tak doświadczoną ekspertką, jak również wspaniałą osobą!

💬 „AdREM ENERGY to spółka, która działa w obszarze ESG i dekarbonizacji. Jest to bardzo ważny obszar, który dostrzegam jako kluczowy dla przyszłości biznesu. Jego dynamiczny rozwój wynika ze współczesnych wyzwań – w tym zmian klimatu oraz kryzysu energetycznego.

To dla mnie nie tylko wyzwanie, ale także fascynująca możliwość budowania relacji i partnerstw, które są kluczowe dla sukcesu w tym obszarze.”

Razem budujemy przyszłość pełną sukcesów i innowacji. 🚀🌟


ENG:
We are honored to welcome Agnieszka Tarnawa, who joins us in February 2024 as a Member of the Board and Vice President. Agnieszka brings with her an impressive 20-year experience from Skanska, acquired at various managerial levels – from complex project management, through leading business units, to expanding business areas. We are extremely excited to collaborate with such an experienced and wonderful person!

💬”AdREM ENERGY is a company operating in the ESG and decarbonization field. This is a very important area that I see as crucial for the future of business. Its dynamic development comes from contemporary challenges – including climate change and the energy crisis.
It’s not only a challenge for me but also a fascinating opportunity to build relationships and partnerships that are crucial for success in this field.”

Together, we are building a future full of success and innovation. 🚀🌟

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.