Konferencja „Cyfrowe i biznesowe wyzwania dla deweloperów w 2024 roku” – AdREM wsród prelegentów

🌟 #RaportowanieESG to nie tylko obowiązek dla (wszystkich) firm, ale szansa na opracowanie własnych strategii, w tym planów dekarbonizacji które mogą pozwolić firmom na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
Warto do tego procesu przygotować się jak najszybciej. To jeden z tematów, który poruszaliśmy podczas panelu „Raportowanie niefinansowe dla firm i jego konsekwencje dla deweloperów” na wydarzeniu „CYFROWE I BIZNESOWE WYZWANIA DLA DEWELOPERÓW W ROKU 2024”, w którym nasza wice-prezes Agnieszka Tarnawa była jedną z prelegentek.

Jednakże punktem ciężkości jest nie tylko sam proces raportowania, ale również budowa planu transformacji organizacji. 🛠️ W tym kontekście, istotne jest, aby firma zbierała informacje w sposób uporządkowany i wykorzystywała narzędzia wspierające ten proces, najlepiej zintegrowane z systemami zarządzania, takimi jak ERP.

AdREM ENERGY, wiemy, jak kluczowe jest ułatwienie tego procesu dla naszych klientów. Dlatego już niedługo oddamy do użytku naszą platformę IT #ESGDashboard! Nie tylko uporządkuje ona proces raportowania, ale także zoptymalizuje go, integrując się z istniejącymi systemami zarządzania. To prawdziwa rewolucja dla naszej branży! 🚀💡

Raz jeszcze dziękujemy za zaproszenie do panelu i gratulujemy wszystkim panelistom świetnej dyskusji!

SRDK Architekci Studio Śródka PROCAD SA


ENG:

🌟

#ESG Reporting is not only an obligation for (all) companies, but an opportunity to develop their own strategies, including decarbonization plans that may allow companies to gain a competitive advantage.
It is worth preparing for this process as soon as possible. This is one of the topics we discussed during the panel „Non-financial reporting for companies and its consequences for developers” at the event „DIGITAL AND BUSINESS CHALLENGES FOR DEVELOPERS IN 2024”, in which our vice-president Agnieszka Cwierz was one of the speakers.

However, the focus is not only on the reporting process itself, but also on building an organization’s #transformationplan. 🛠️ In this context, it is important that the company collects information in an orderly manner and uses tools to support this process, preferably integrated with management systems such as #ERP.

At AdREM ENERGY, we know how crucial it is to make this process easier for our clients. That’s why we will soon put our hasztag#ESGDashboard IT platform into use! It will not only organize the reporting process, but also optimize it by integrating with existing management systems. This is a real revolution for our industry! 🚀💡

Thank you once again for inviting us to the panel and congratulations to all panelists for a great discussion!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.